Answered Prayer

Share the good news! Here are some healing stories submitted through the
Testimonial Box located between the Besa Pies and the Guardian Angel statue.
Collated by Ms. Sheng Carpiso

Benny Mauhay

November 25, 2016

Sa akin pananalig sa Panginoon, ito ang mga nangyari sa aking buhay:

  1. Iniligtas Niya ako sa kapahamakan (holdaper)
  2. Muli Niya akong binigyan ng trabaho
  3. Ang aking dalawang anak ay nagkaroon ng trabaho sa abroad
  4. Ang aking asawa na dapat ay maooperahan sa right hip ay hindi na natuloy.
  5. At sa pang-araw-araw ay binibigyan Niya kami ng kalakasang spiritwal at pisikal.

Back to Top