Mayo bilang buwan ni Maria

June 17, 2017


Iba't ibang kapistahan ang ating ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. Sa kultura ng mga Pilipino, nagbibigay tayo ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa ating bayan. Bukod sa mga santo at santa, lubos nating binibigyang pansin ang tulong ng Mahal na Ina upang tayo'y samahang manalangin patungo sa kanyang Anak. Kadalasang pinuprusiyon ang iba't ibang pagkakakilanlan ni Mahal na Birhen habang inaalayan siya ng bulaklak at pagdarasal ng rosaryo.

Bilang Kristyano, ito rin ang tinaguriang buwan ni Maria. Sinasabing noong ikalabingwalong siglo, sa pangunguna ng mga Heswita ay pinaparangalan nila ang Ina ni Hesus tuwing buwan ng Mayo. Dahilan nito ay ang kanilang pag-aalay ng kani-kanilang mga panalangin sa pamamagitan ng Mahal na Ina. Di naglaon, ito'y kinilala sa Roma at sa buong mundo.

Ngayong buwan na ito, ating bigyang parangal ang ating Ina at Reyna ng Mundo. Atin siyang alayan ng pagmamahal tulad ng pagbibigay niya sa atin ng ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng panalangin, ipagdasal natin ang ating mga sarili lalo na ang ating kapwa sa patuloy na pagbabalik loob kay Hesus.Panulat ni: James Castro
Likhang-Sining ni: Tristan Ventura

Back to Top